Slovak English Hungarian

Účtovné služby


Podvojné účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

Mzdy a personalistika


  • vyhotovovanie pracovných zmlúv, dohôd o pracovnej činnosti, dohôd o vykonaných  prácach, dohôd o brigádnickej činnosti študentov
  • vypracovanie dohôd o hmotnej zodpovednosti
  • prihlášky, zmeny a odhlášky zamestnancov do sociálnej poisťovni a do zdravotných poisťovniach
  • výpočet miezd
  • zostavy, rekapitulácie, prehľad čerpania dovoleniek
  • výkazy pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia a daňové úrady
  • ročné zúčtovanie dane a zdravotného poistenia
  • podklady pre ukončenie pracovného pomeru

Kontakt


REIMPEX spol. s r. o.
Krasovského 13,
851 01    Bratislava

Telefón:
0903/ 46 29 29
0905/ 61 24 71

e-mail:
reimpex@reimpex.sk reimpex@gmail.com
webtech.sk © 2009 REIMPEX spol s r.o.