Slovak English Hungarian

Ostatné činnosti


Verejné obstarávanie


  • príprava podkladov pre obstarávateľov na obstarávanie tovarov, prác  a služieb v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,
  • príprava podkladov uchádzača k vyhlásenému verejnému obstarávaniu


Zakladanie spoločností SRO

  • konzultácie pred založením spoločnosti
  • spoločenské zmluvy
  • návrhy na zápis spoločnosti do Obchodného registra
  • zmeny v spoločnostiach SRO
  • valné zhromaždenia


Zakladanie živností (ohlasovacích)Iné ekonomické služby

  • zastupovanie pri daňových kontrolách a pri kontrolách z poisťovní

Kontakt


REIMPEX spol. s r. o.
Krasovského 13,
851 01    Bratislava

Telefón:
0903/ 46 29 29
0905/ 61 24 71

e-mail:
reimpex@reimpex.sk reimpex@gmail.com
webtech.sk © 2009 REIMPEX spol s r.o.