Slovak English Hungarian

Kontakt


REIMPEX spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti: Krasovského 13, 851 01 Bratislava
IČO: 35 705 981
IČ pre DPH: SK 2020986847
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I č. vl. 12 831/B

Tel: 0903/ 46 29 29, 0905/ 61 24 71
e-mail: reimpex@reimpex.sk   alebo    reimpex@gmail.com

Ako nás nájdete:

(pri Starom moste vedľa bývalého štadióna Artmédie)

Kontakt


REIMPEX spol. s r. o.
Krasovského 13,
851 01    Bratislava

Telefón:
0903/ 46 29 29
0905/ 61 24 71

e-mail:
reimpex@reimpex.sk reimpex@gmail.com
webtech.sk © 2009 REIMPEX spol s r.o.