Slovak English Hungarian

Cenník


V cene účtovníctva sa zohľadňuje poskytnuté účtovné a ekonomické poradenstvo v bežnom roku a zastupovanie pri kontrolách daňového úradu a poisťovní.  • Ceny v našom cenníku sú informatívne. Na požiadanie Vám radi vypracujeme najvýhodnejšiu individuálnu cenovú ponuku. Výsledná cena poskytovaných služieb závisí od počtu zaúčtovaných dokladov za jeden mesiac, od počtu zamestnancov,
    od rozsahu poskytovaných služieb ako aj od toho či pôjde o dlhodobý vzťah. V prípade Vášho záujmu sme pripravení dohodnúť výhodnú paušálnu mesačnú sadzbu.

  • Cena účtovných služieb je daná súčtom pevnej čiastky podľa kategórie a čiastky, ktorá je stanovená počtom dokladov nad hranicou danej kategórie. Napríklad pri 50 dokladoch je platená čiastka za kategóriu nad 40 dokladov (tj.29,60 EUR) a príplatok za 10 dokladov (tj. 7,20 EUR).

  • Ak máte záujem o naše služby, vypracujeme pre Vás kalkuláciu ceny na základe Vami predložených informácií o predmete podnikania, počte dokladov (faktúr prijatých, vydaných, pokladničných dokladov, bankových výpisov...) a zamestnancov (na HPP aj na dohodu).

A - Účtovníctvo a ekonomické poradenstvo


Pol.

Popis položky

Jednoduché účtovníctvo
(cena v €/položku)

Podvojné účtovníctvo
(cena v €/položku)

1.

počet účtovných položiek za mesiac 1 - 40

0,60

0,73

2.

počet účtovných položiek za mesiac 41 - 100

24,00 + 0,59

29,60 + 0,72

3.

počet účtovných položiek za mesiac 101 - 200

59,40+ 0,58

72,80 + 0,71

4.

počet účtovných položiek za mesiac 201 - 400

175,40 + 0,55

214,80 + 0,70

5.

počet účtovných položiek za mesiac 401 - 600

285,40 + 0,53

354,80 + 0,65

6.

počet účtovných položiek za mesiac 601 - 800

391,40 + 0,50

484,80 + 0,63

7.

počet účtovných položiek za mesiac 801 a viac

dohodou

dohodou

8.

administratívne práce pri vedení účtovníctva

9,13€ / hod.

11,62€ /hod.

9.

rekonštrukcia účtovníctva

dohodou

dohodou

10.

evidencia investičného majetku

dohodou (minimálne 10% z mesačného paušálu)

11.

skladová evidencia

dohodou (minimálne 0,35 / 1 pohyb na skladovej karte)

12.

evidencia pohľadávok a záväzkov

0,33€ / 1 zápis v knihe pohľadávok, záväzkov

13.

evidencia jázd

10,00 €/ 1 mesiac a 1 auto

14.

vyhotovenie faktúry

1,40 € / 1 faktúra

15.

spracovanie interných smerníc

50,00 € / balík

16.

daňové priznanie k DPH

16,60 €/ mesiac

17.

účtovná závierka, prílohy, daňové priznanie

165,95 €  až  498,00€ / DP

18.

zastupovanie klienta

16,60 €/ hod. až 25,00€ / hod.

19.

ekonomické poradenstvo

17,00 €/  hod. až  40,00 €/ hod.


B - Personalistika a mzdy


Pol.

Popis prác

merná jednotka

cena v €

1.

vyhotovenie pracovnej zmluvy, dohody (konzultácia k pracovnej zmluve, dohode)

1 zamestnanec

11,65

2.

vyhotovenie dohody o hmotnej zodpovednosti

1 zamestnanec

10,00

3.

prihlásenie, zmeny a odhlášky do poisťovní

1 zamestnanec/mesiac

8,50

4.

spracovanie mzdy - do 15 zamestnancov

1 zamestnanec/mesiac

11,65

5.

spracovanie mzdy - do 25 zamestnancov

1 zamestnanec/mesiac

10,50

6.

spracovanie mzdy -nad 25 zamestnancov

1 zamestnanec/mesiac

9,00

7.

výkazy do poisťovní

1 zamestnanec/mesiac

9,00

8.

ročné spracovanie dane z príjmu zamestnanca

1 zamestnanec/mesiac

8,00

9.

ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

1 zamestnanec/mesiac

15,00

10.

zastupovanie na kontrolách

každá začatá hodina

17,00


C - Ostatné činnosti


Položka

Popis činnosti

cena v €

1.

Verejné obstarávanie

dohodou

 

- príprava podkladov pre vyhlásenie obstarávania v zmysle zákona

 

 

- príprava podkladov uchádzača k vyhlásenému verejnému obstarávaniu

 

2.

Zakladanie spoločnosti s.r.o., živností

dohodou

 

- konzultácie pred založením

 

 

- spoločenské zmluvy, valné zhromaždenia

 

 

- návrhy na zápis spoločnosti do OR

 

 

- zmeny v spoločnostiach s.r.o.

 Cenník platný od 1. januára 2009
Uvedené ceny sú bez DPH

Kontakt


REIMPEX spol. s r. o.
Krasovského 13,
851 01    Bratislava

Telefón:
0903/ 46 29 29
0905/ 61 24 71

e-mail:
reimpex@reimpex.sk reimpex@gmail.com
webtech.sk © 2009 REIMPEX spol s r.o.